Konferencia

A Magyar Kormány Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet dolgozott ki és nyújtott be az Európai Bizottságnak, amelyben célul tűzi ki a nyugdíjrendszer felülvizsgálatát annak érdekében, hogy annak fenntarthatóságát és megfelelőségét hosszútávon biztosítani tudja. A felülvizsgálat célja, hogy szakpolitikai választ nyújtson a fenntarthatóság vonatkozásában jelentkező kihívásokra.

A kitűzött célokat a Terv három lépcsőben tervezi megvalósítani. Elsőként független nemzetközi szakértői jelentést készíttet 2023. december 31-ig: ennek ki kell terjednie az állami nyugdíjpillérre, a munkaerőpiacra, valamint a munkában töltött idő meghosszabbítását célzó intézkedésekre. A terv leszögezi, hogy a nyugdíjrendszer megváltoztatása csak fokozatosan, részletes hatástanulmány készítése, egyeztetések lefolytatása, és a szerzett jogok tiszteletben tartása mellett történhet. Második lépésként a jelentésben vázolt javaslatok figyelembevételével szakpolitikai javaslat kidolgozására és megvitatására kerül sor, nyilvános konzultáció biztosítása mellett 2024. június 30-ig. Ezt követi harmadikként a nyugdíjrendszer módosítására vonatkozó jogalkotási folyamat, amelyhez részletes hatástanulmány készül. A jogalkotási folyamat 2025. március 31-ig lezárul.

A Nyugdíjjogász Egyesület a fent bemutatott folyamattal párhuzamosan 3 részes konferencia-sorozatot szervezett a szakma aktív és elismert képviselőinek, a kormány, a pártok, a nyugdíjas szervezetek, a tudományos intézmények, és a sajtó részvételével annak érdekében, hogy a megvalósuló nyugdíjreform tartalmazza, illetve tükrözze a magyar szakértők és a társadalom szélesebb rétegeinek szakmai álláspontját. A kétezres évek vége óta nincs olyan szakmai fórum, amelyen a szakmai álláspontok ismertetése és ütköztetése lehetséges volna, ezért a konferenciák hiánypótló jellegűek.

Az első konferenciát 2023. november 20-ára terveztük, azt azonban a meghívottak érdektelensége miatt elhalasztjuk, a regisztrációkat felfüggesztjük.


Kapcsolat: konferencia@nyj.hu

PGP-kulcs